KURUMSAL

Gelişen küresel piyasalar ve sermaye hareketleri, AB uyum süreci ile mevzuatta meydana gelen yoğunlaşma ve hızlı değişim biz SMMM ‘leri daha profesyonelce çalışmaya, kurumsallaşmaya, birçok konuda uzmanlaşmaya sevk etmiştir. Bizler de onlarca yıldır edinmiş olduğumuz tecrübelerimizi bir çatı altında toplamak, daha yetkin personel istihdam etmek, kurumsallaşmak ve dolayısı ile doğruluk, zaman ve kalite üçgeninde başarılı sonuçlar alabilmek amacı ile 2010 yılı başlarında şirketleşerek Ataşehir ’de faaliyete başladık.

Kurumsal olarak faaliyete geçtiğimiz 2010 yılı başlarında az sayıda personel ile hizmet veren şirketimizde, küresel krizlerin de olumsuz etkilerine rağmen 2012 yılı sonlarında çalışan sayımız ve müşteri portföyümüz 3 kat artmıştır. Üç yıldan daha az bir süre içinde sağlayabildiğimiz bu katma değerin oluşmasında gerek ortaklarımızın gerek çalışanlarımızın mesleklerine olan saygı ve sevgilerinin önemi büyüktür. Şirketimizin vermiş olduğu hizmet karşılığında müşterilerimizden aldığımız iltifat ve takdir bizlerin sorumluluklarını, mesleğe olan sevgi ve saygıyı daha da arttırmaktadır. Bize bu imkanı sağlamış olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz.

Şu an şirketimizde 2 ortak SMMM, 2 Bordrolu SMMM, 3 Stajyer (SMMM) olup diğer personelimiz de kendilerini SMMM stajyerliği için hazırlayan konumdadır. Web sayfamızın “KÜNYE” Bölümünde ortak ve personel bilgileri detaylı olarak mevcuttur.