Finansal Takvim

 

 2021 HAZİRAN MALİ TAKVİM

 


   07.06.2021 

Değerli Kağıt 

Bankalarca Mayıs 2021 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve ödenmesi.


    

E-Defter 

Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunmuş kurumlar vergisi mükelleflerin, Ocak 2021 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenmesi (2021 Ocak dönemi beratının alınması ).


    

E-Defter 

Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunmuş kurumlar vergisi mükelleflerin, Şubat 2021 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenmesi (2021 Şubat dönemi beratının alınması).


    

E-Defter 

Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunmuş kurumlar vergisi mükelleflerin, Mart 2021 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenmesi (2021 Mart dönemi beratının alınması).


    

E-Defter 

Aylık yükleme tercihinde bulunmuş kurumlar vergisi mükelleflerin, Şubat 2021 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenmesi (2021 Şubat dönemi beratının alınması ).


   10.06.2021 

Özel Tüketim Vergisi 

16–31 Mayıs 2021 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.


   15.06.2021 

BSMV 

Mayıs 2021 Dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.


    

KKDF 

Mayıs 2021 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinin beyan edilerek ödenmesi.


    

Özel Tüketim Vergisi 

Mayıs 2021 döneminde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan III ve IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.


    

Özel İletişim Vergisi 

Mayıs 2021 Dönemine ait Özel İletişim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.


   21.06.2021 

Yangın Sigortası  

Mayıs 2021 Dönemine ait Yangın Sigortası Vergisinin beyanı ve ödemesi.


    

İlan ve Reklam Vergisi 

Mayıs 2021 dönemine ait İlan ve Reklam Vergisinin beyanı ve ödenmesi.


   23.06.2021 

SGK 4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) 

Mayıs 2021 dönemi sosyal güvenlik primlerinin bildirimi.


   25.06.2021 

Özel Tüketim Vergisi 

1-15 Haziran 2021 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.


   28.06.2021 

KDV 

Mayıs 2021 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi.


    

KDV 

Mayıs 2021 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi (KDVK md. 9).


    

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

Mayıs 2021 döneminde emekli (SGDP) ve çalıştırılan (4/1-a) personele ait sigorta primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı.


    

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

Mayıs 2021 dönemi stopaj vergilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK md. 94, KVK md. 15 ve KVK md. 30; Aylık Gelir Vergisi Stopajı ile Kurumlar Vergisi Stopajı).


    

Damga Vergisi 

Mayıs 2021 dönemi Damga Vergilerinin beyan edilmesi ve ödenmesi.


   30.06.2021 

SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) 

Mayıs 2021 döneminde çalışan personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan primlerin ödenmesi.


    

SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) 

Mayıs 2021 dönemi sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi.


    

SGDP 

Mayıs 2021 dönemi çalışan emekli personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan Sosyal Güvenlik Destek primlerinin ödenmesi.


    

Ba-Bs 

Mayıs 2021 dönemine ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.


    

Turizm Payı 

Mayıs 2021 dönemine ait Turizm Payının beyanı ve ödenmesi.


    

Dijital Hizmet Vergisi 

Mayıs 2021 dönemine ait Dijital Hizmet Vergisinin beyanı ve ödemesi.


    

E-Defter 

Aylık yükleme tercihinde bulunmuş kurumlar vergisi mükelleflerin, Mart 2021 dönemine ait elektronik defter beratlarının yüklenmesi (2021 Mart dönemi beratının alınması ).


    

Kanuni Defterler 

2020 yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki.


    

Ticaret ve Sanayi Odaları Aidatı 

Ticaret ve Sanayi Odaları aidatlarının 1’inci taksitinin bağlı bulunulan oda veznelerine veya banka hesaplarına ödenmesi.


    

Gelir Vergisi 

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit Ödemesi.