Finansal Takvim

  2020 EKİM AYI MALİ TAKVİM

 

 12/10/2020 

 • 16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 12.10.2020

 

  15/10/2020

 • Eylül / 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi 
 • Eylül / 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi 
 • Eylül / 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 
 • Eylül / 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül / 2020 Dönemine Ait Banka ve sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
 • Eylül / 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 26/10/2020

 • 1-15 Ekim / 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül / 2020 ve 3 Aylık (2020/7-8-9) Dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanı ve Tahakkuk eden Vergilerin Ödemesi 
 • Eylül / 2020 Dönemi KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi 
 • Eylül / 2020 Dönemi Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi 

 

 27/10/2020 

 • Mart / 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi son gün (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar) 
 • Mart/ 2020 Aylık ve 3 Aylık (2020/1-2-3) Dönemi Muhtasar Beyanname ödemesi  (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar) 

 

  02/11/2020

 • 2020 / Mart Dönemi SGK VE BAĞ- KUR Primlerinin Ödemesi  (Mücbir sebep) 
 • Eylül / 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 
 • 3 Aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül 2020) Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül / 2020 Dönemi BA-BS Formlarının Verilmesi 
 • Eylül / 2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tahakkuk eden SGK Primlerinin ödemesi 
 • Temmuz / 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 
 • Ekim /2020 Bağkur Prim ödemeleri