Hizmetlerimiz

 • Genel Kurul Organizasyonu, tescil ve ilan işlemleri
 • KDV iade çalışmaları
 • İnşaat asgari işçilik raporlarının hazırlanması, teminat çözümleri
 • Finansal tablo hazırlanması, Konsolidasyon
 • Sosyal güvenlik teşvikleri, bordrolama hizmeti
 • Şirket değerleme çalışmaları
 • Vergi davaları, uzlaşma
 • Sürekli Danışmanlık
 • Yerli ve yabancı şirket ve yabancı şirket Türkiye şubelerinin kuruluşu
 • Tasfiye, devir, şirket birleşmeleri, nev’i değişikliği, bölünme, hisse devri, sermaye arttırımı ve diğer tüm Ticaret Sicili işlemleri
 • Hisse senedi basımı danışmanlığı ve organizasyonu