Hizmetlerimiz

  • Denetim Hizmetleri
  • Genel Kurul Organizasyonu, tescil ve ilan işlemleri
  • KDV iade çalışmaları
  • İnşaat asgari işçilik raporlarının hazırlanması, teminat çözümleri
  • Finansal tablo hazırlanması, Konsolidasyon
  • Müşteri şirketlerin personeline mesleki geliştirme eğitimleri
  • Şirket değerleme çalışmaları
  • Vergi davaları, uzlaşma
  • Sürekli Danışmanlık