Gecikme zammı oranı %2,5 oldu

 

1266 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Amme alacaklarına  aylık %2 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 01/07/2019

tarihinden itibaren %2.5 olarak uygulanacaktır.

Resmi Gazete :29/06/2019

Cumhurbaşkanı Karar No :1266

Yürürlük 01/07/2019