Gecikme zammı oranı %2 oldu

 

1592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Amme alacaklarına  uygulanan gecikme zammı oranı 02/10/2019 

tarihinden itibaren %2 olarak uygulanacaktır.

Resmi Gazete :02/10/2019

Cumhurbaşkanı Karar No :1592

Yürürlük 02/10/2019