e-defter berat yükleme tarihleri

 

A)- GERÇEK KİŞİLER / GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

DÖNEMİ                                      BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ                      
OCAK AYINA AİT BERAT           30/NİSAN Gün Sonuna kadar                                                             
ŞUBAT AYINA AİT BERAT          31/MAYIS Gün Sonuna kadar                      
MART AYINA AİT BERAT           30/HAZİRAN Gün Sonuna kadar                                              
NİSAN AYINA AİT BERAT         31/TEMMUZ Gün Sonuna kadar                     
MAYIS AYINA AİT BERAT        31/AĞUSTOS Gün Sonuna kadar                    
HAZİRAN AYINA AİT BERAT    30/EYLÜL Gün Sonuna kadar                        
TEMMUZ AYINA AİT BERAT      31/EKİM Gün Sonuna kadar                                       
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT    30/KASIM Gün Sonuna kadar                         
EYLÜL AYINA AİT BERAT         31/ARALIK Gün Sonuna kadar                       
EKİMAYINA AİT BERAT            31/OCAK (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar        
KASIM AYINA AİT BERAT        28/ŞUBAT (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar       
ARALIK AYINA AİT BERAT       31/ MART (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar       
 
B)- TÜZEL KİŞİLER / KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
DÖNEMİ                                      BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ                              
OCAK AYINA AİT BERAT            30/NİSAN Gün Sonuna kadar                           
ŞUBAT AYINA AİT BERAT          31/MAYIS Gün Sonuna kadar                           
MART AYINA AİT BERAT            30/HAZİRAN Gün Sonuna kadar                       
NİSAN AYINA AİT BERAT           31/TEMMUZ Gün Sonuna kadar                     
MAYIS AYINA AİT BERAT           31/AĞUSTOS Gün Sonuna kadar                       
HAZİRAN AYINA AİT BERAT      30/EYLÜL Gün Sonuna kadar                              
TEMMUZ AYINA AİT BERAT        31/EKİM Gün Sonuna kadar                                   
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT      30/KASIM Gün Sonuna kadar                              
EYLÜL AYINA AİT BERAT           31/ARALIK Gün Sonuna kadar                            
EKİM AYINA AİT BERAT             31/OCAK (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar            
KASIM AYINA AİT BERAT          28/ŞUBAT (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar           
ARALIK AYINA AİT BERAT         30/ NİSAN (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar       

 

C)- GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI
HALİNDE UYGULANACAK TAKVİM (GVve KV MÜKELLEFLERİ iÇİN)                                                                      
                                             
 DÖNEMİ                                     BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ                          
OCAK-ŞUBAT-MART                   31 / MAYIS Gün Sonuna kadar                          
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN            31 / AĞUSTOS Gün Sonuna kadar                     
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL          30 / KASIM Gün Sonuna kadar                    
EKİM-KASIM-ARALIK                GELİR VEYA KURUMLAR Vergisi                            
                                 Beyannamelerinin verileceği Ayın Son Gününe Kadar