2021 e-defter berat yükleme tarihleri

           
Dönem Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde        Dönem Geçici Vergi Dönemleri Tercihinde Bulunanlar  
Ocak Nisan ayı sonu   Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonu  
Şubat Mayıs ayı sonu   Nisan-Mayıs-Haziran Ağustos ayı sonu  
Mart Haziran ayı sonu   Temmuz-Ağustos-Eylül Kasım ayı sonu  
Nisan Temmuz ayı sonu   Ekim-Kasım-Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.  
Mayıs Ağustos ayı sonu        
Haziran Eylül ayı sonu        
Temmuz Ekim ayı sonu        
Ağustos Kasım ayı sonu        
Eylül Aralık ayı sonu        
Ekim Ocak ayı sonu        
Kasım Şubat ayı sonu        
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.        

 

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları 

DÖNEM AKTARIM ZAMANI

  • 2020 / Ocak - Şubat - Mart 15 Ocak 2021'e kadar
  • 2020 / Nisan – Mayıs - Haziran 15 Şubat 2021'e kadar
  • 2020 / Temmuz – Ağustos - Eylül 15 Mart 2021'e kadar
  • 2020 / Ekim – Kasım - Aralık 15 Nisan 2021'e kadar