KDV TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

01/03/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAK ÜZERE;

Yeni Tevkifat Oranları ve Tevkifat Oranlarında yapılan değişiklikler

26.04.2014 Tarihli 28983 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan bazı KDV Kısmi Tevkifat Uygulama Oranlarında 16.02.2021 Tarihi 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) Resmi Gazetede yayınlanarak 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere güncelleme yapılmıştır.

1 – Belirlenen alıcılara Sigorta ve reasürans şirketleri, Sendikalar ve üst kuruluşları, Vakıf üniversiteleri, Mobil elektronik haberleşme işletmecileri de ilave edilmiş olup  işlem bedelleri üzerinden Kısmi Tevkifat Uygulanacaktır.

2- Bazı Kısmi Tevkifat Oranlarında güncelleme yapılmıştır.

3- Servis Taşımacılığı Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Servis Taşımacılığı olarak iki başlık olarak değiştirilmiş.

• Yük Taşımacılığında 2/10

• Servis Taşımacılığında 5/10 Oranında Tevkifat Uygulanacaktır.

4- Ticari Reklam Hizmetlerinde 3/10 Oranında Kısmi Tevkifat Uygulanacaktır.

5- Devlet Malzeme Ofisi yapılan işlemlere 2/10 Oranında Kısmi Tevkifat Uygulanacaktır.

6- Kısmi Tevkifat dolayı kdv iadesi talep edenler alıcı tarafından 2.Nolu kdv bildirmiş ve tahakkuk eden verginin ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTI getirilmiştir.

 

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Genel Tebliğ 2.1.3.2.3)

Eski Oran  5/10

Yeni Oran 7/10

 

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri (2.1.3.2.7)

Eski Oran 5/10

Yeni Oran 7/10

 

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (2.1.3.2.10.)

Eski Oran 7/10

Yeni Oran 9/10

 

Taşımacılık Hizmetleri (2.1.3.2.11.)

Eski Oran 5/10

Yeni Oran   Yük Taşımacılığı - 2/10 ;  (Yeni kapsama alındı)

Servis Taşımacılığı - 5/10 (Oran değişmedi)

 

 

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri (2.1.3.2.12)

Eski Oran 5/10

Yeni Oran 7/10

 

Ticari Reklam Hizmetleri (2.1.3.2.15)

Eski Oran      - (Tevkifat Yoktu)

Yeni Oran 3/10

 

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik- Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri (2.I.3.2.I.)

Eski Oran  3/10

 

Yeni Oran

a) Kdv Mükellefleri Olanlar,

Kdv dahil 5.000.000 TL ve üzeri olan yapım işlerinde,

b) Kdv Mükellefi Olmayan (Banka,Sigorta Kamu Kurumlan vs) karşı ifa edilen yapım işleri,

Yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt- proje hizmetlerinde,

Alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Kdv Mükellefleri Olanlar, Kdv dahil 5 Milyon TL altında olması halinde TEVKİFAT UYGULANMAYACAKTIR.

 

01/05/2022 Tarihinden itibaren ıygulanmak üzere Demir-Çelik Ürünleri satışında 4/10 tevkifat uygulanacaktır.

 41 No'lu Tebliğ ilgili bölümü aşağıdadır.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

2.1.3.3.8.2. Kapsam

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanşmaşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.”