Bazı mallarda Özel Tüketim Vergisi Oranlarında değişiklik yapıldı

Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU
TARİH 30/4/2019
SAYI 1013
RESMİ GAZETE NO 30761
MEVZUAT TÜRÜ Cumhurbaşkanı Kararı
YAYINLANMA TARİHİ 1/5/2019
YÜRÜRLÜK TARİHİ 1/5/2019


AÇIKLAMA

1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


- Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak
KDV oranı % 1 olarak; stor perdelerin katma değer vergisi oranları, % 8
olarak belirlenmektedir.


-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B)
cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi
oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmektedir.


-4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11
G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici
portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) özel tüketim vergisi oranlarına
esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları yeniden
belirlenmektedir.


-7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci
maddesi kapsamında, 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II)
sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki
otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya
çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk
eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı, araçların özel tüketim
vergisi matrahı esas alınarak yeniden belirlenmektedir.