Finansal Takvim

   07.05.2018 

Değerli Kağıt 

Bankalarca Nisan 2018 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve ödenmesi.


   10.05.2018 

Özel Tüketim Vergisi 

16–30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.


   14.05.2018 

Geçici Vergi 

2018 yılı birinci dönem (Ocak-Mart) Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


    

Geçici Vergi 

2018 yılı birinci dönem (Ocak-Mart) Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


   15.05.2018 

BSMV 

Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyan edilerek ödenmesi


    

KKDF 

Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinin beyan edilerek ödenmesi.


    

Özel Tüketim Vergisi 

Nisan 2018 döneminde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan III ve IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.


    

Özel İletişim Vergisi 

Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.


   17.05.2018 

Geçici Vergi 

2018 yılı birinci dönem (Ocak-Mart) Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


    

Geçici Vergi 

2018 yılı birinci dönem (Ocak-Mart) Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


   21.05.2018 

Yangın Sigortası 

Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin beyanı ve ödemesi.


    

İlan ve Reklam Vergisi 

Nisan 2018 dönemine ait İlan ve Reklam Vergisinin beyanı ve ödenmesi.


   23.05.2018 

Muhtasar Beyanname 

Nisan 2018 dönemi Muhtasar Beyannamesinin verilmesi. (GVK md. 94; Aylık Gelir Vergisi Stopajı).


    

Muhtasar Beyanname 

Nisan 2018 dönemi Muhtasar Beyannamesinin verilmesi. (KVK md. 15; Kurumlar Vergisi Stopajı)


    

Muhtasar Beyanname 

Nisan 2018 dönemi Muhtasar Beyannamesinin verilmesi. (KVK md. 30; Kurumlar Vergisi Stopajı)


    

Yatırım İndirimi Stopajı 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61’inci maddesi gereği 2017 yılına ait yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yararlanılan ve % 19,8 oranında stopaja tabi yatırım indirimi istisnasına ait muhtasar beyannamenin verilmesi. (GVK Geç. Md. 61).


    

Damga Vergisi 

Nisan 2018 dönemine ait Damga Vergisinin beyan edilmesi.


    

SGK 4/1-a (eski SSK’lı) 

Nisan 2018 döneminde çalışan personele ait SGK bildirgesinin verilmesi


    

SGDP 

Nisan 2018 döneminde çalışan emekli personele ait SGK bildirgesinin verilmesi


   24.05.2018 

KDV 

Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi.


    

KDV 

Nisan 2018 dönemine ait sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilmesi.(KDV md.9; 2 No’lu KDV Beyannamesi)


   25.05.2018 

Özel Tüketim Vergisi 

1-15 Mayıs 2018 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.


   28.05.2018 

KDV 

 

Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin

ödenmesi.

 


    

KDV 

Nisan 2018 Dönemine Ait sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi’nin ödenmesi.(KDV md.9; 2 No’lu KDV Beyannamesi).


    

Muhtasar Beyanname 

Nisan 2018 dönemi Muhtasar Beyanname ile tahakkuk eden tutarın ödenmesi. (GVK md. 94; Aylık Gelir Vergisi Stopajı)


    

Muhtasar Beyanname 

Nisan 2018 dönemi Muhtasar Beyanname ile tahakkuk eden tutarın ödenmesi. (KVK md. 15; Kurumlar Vergisi Stopajı)


    

Muhtasar Beyanname 

Nisan 2018 dönemi Muhtasar Beyanname ile tahakkuk eden tutarın ödenmesi. (KVK md.30; Kurumlar Vergisi Stopajı)


    

Damga Vergisi 

Nisan 2018 dönemine ait Damga vergisinin ödenmesi


    

Yatırım İndirimi Stopajı 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61’inci maddesi gereği 2017 yılı yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yararlanılan ve % 19,8 oranında stopaja tabi yatırım indirimi istisnasına ait gelir vergisi stopajının ödenmesi. (GVK Geç. Md. 61).


   31.05.2018 

Emlak Vergisi 

2018 yılı Emlak Vergisinin 1’inci taksitinin ödenmesi.


    

Vergi Levhası 

2017 yılı Vergi levhasının internet vergi dairesi üzerinden yazdırılarak alınması.


    

Çevre Temizlik Vergisi 

2018 yılı işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisinin 1’inci taksitinin ödenmesi.


    

Veraset ve İntikal Vergisi 

Veraset ve İntikal Vergisinin 1’inci taksitinin ödenmesi.


    

SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) 

Nisan 2018 dönemi SGK bildirgesi ile tahakkuk eden tutarın ödenmesi


    

SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu)  

Nisan 2018 dönemi sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi.


    

SGDP 

Nisan 2018 dönemi SGK bildirgesi ile tahakkuk eden tutarın ödenmesi.


    

Ba-Bs 

Nisan 2018 dönemine ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.


    

E-Defter 

1)E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Şubat 2018 dönemine ait elektronik defterlerin mali mühür ile onaylanması (2018 Şubat dönemi beratının alınması ). (2017 Aralık ve 2018 Ocak Ayına ait beratların verilme süresi Gelir idaresi başkanlığı'nın 20/04/2018 Tarih ve VUK,103-2018/7 sayılı sirküleri ile 04/06/2018 günü akşamına kadar uzatılmıştır.)