Financial Schedule

ŞUBAT 2018 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER   TAKVİMİ

 

 7 Şubat 2018 Çarşamba

Ocak 2018 Dönemi Çeklere Ait Değerli   Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Şubat 2018 Cuma

16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce   Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

12 Şubat 2018   Pazartesi

16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve   Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı   ve Ödemesi

14 Şubat 2018 Çarşamba

2017 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık)   Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanı

15 Şubat 2018 Perşembe

Ocak 2018 Dönemine Ait Gider   Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Özel İletişim   Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt   Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim   Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz,   Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel   Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim   ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve   Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicil   Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu   Kesintilerinin Fona Yatırılması

19 Şubat 2018   Pazartesi

2017 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık)   Gelir ve Kurum Geçici Vergi Ödemesi

20 Şubat 2018 Salı

Ocak 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları   Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Eğlence Vergisi   Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm   Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Elektrik ve   Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası   Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2018 Döneminde Düzenlenen Yarışma   ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2018 Cuma

Ocak 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve   Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi   Beyanı

Ocak 2018 Dönemine Ait Aylık Prim ve   Hizmet Belgesinin   Verilmesi                                                    

26 Şubat 2018   Pazartesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Katma Değer   Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce   Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve   Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı   ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve   Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi   Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen   Mükelleflerin 2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

28 Şubat 2018 Çarşamba

Ocak 2018 Dönemine Ait Sigorta   Primlerinin Ödemesi

Ocak 2018 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı   ve Ödemesi

Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet   Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

6736 ve 7020 sayılı Kanunlar Kapsamında   Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin   2017 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin   İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi